Siirry pääsisältöön

Tekstit

Valtuustokauden puolivälin krouvi – Miksi tulin valituksi valtuustoon?

  Hyvä äänestäjäni, kiitos kun päätit valita minut Vantaan valtuustoon. Saitko sitä mitä oletit valitessasi minut? Tämä kirjoitus on sinulle vähän niin kuin puolivälin tilinpäätökseksi. Nostan tässä niitä asioita, joiden puolesta olen henkilökohtaisesti tehnyt töitä. Politiikassa on aina muistettava, että kyse on yhteistyöstä, joten mitään en tietenkään saa yksin aikaan vaan ennen kaikkea kyse on luottamuksen saavuttamisesta niin omassa kuin muissa valtuustoryhmissä.     Suurin osa äänistäni tuli Kivistöstä. Vaalikampanjani kohdistui pitkälti Kivistöön, ja olenkin nostanut Kivistön asiaa paljon esiin. Vaalimainoksessani oli: ”Palveluita ja parikkipaikkoja Kivistöön”. Asukaspysäköinti on Kivistössä mennyt eteenpäin pysäköintikokeilun ansiosta. Sen sijaan asiointipysäköinti on lähes yhtä haastavaa kuin aiemminkin. Teimme Rkp:n Stefan Åstrandin kanssa valtuustoaloitteen, jossa esitimme pysäköintipaikkoja Kivistön apteekin eteen. Lopulta pienen väännön jälkeen saimme muutaman pysäköintip

Saisimmeko vihdoin asiointiparkkipaikkoja Kivistöön?

  Kivistö on pitkään ollut surullisenkuuluisa surkeasta paikoitustilanteestaan, josta kärsivät niin asukkaat kuin yrittäjät. Tilannetta puolustavia valtuutettuja ei tällä kaudella valtuustosta juurikaan ole löytynyt. Kaupungin toimintaa ohjaaviin valtuustossa hyväksyttyihin asiakirjoihin on saatu mainintoja asian kuntoon saattamisesta. Kaupunkistrategia toteaa: ” Kaupunki hakee ratkaisua keskustojen pysäköinnin haasteisiin.”  ja palveluverkkosuunnitelma: ” Kivistön keskustassa turvataan riittävä määrä pysäköintipaikkoja, jotta suuralueen asukkaat pääsevät keskustan palveluiden äärelle.” Palveluverkkosuunnitelmaan liitetyt lauseet lähtivät porvariryhmän ehdotuksesta, eikä niiden lisäämistä yksikään ryhmä vastustanut. Vantaan päätöksentekijöiden tahtotila on näin selvä: Kivistön keskustaan tarvitaan parkkipaikkoja. Topaasiaukion taakse on tullut asiointia varten parkkipaikkarivi. Tätä paikoitusaluetta kaikki eivät ole löytäneet, koska sinne ei opasteta Keimolantieltä ollenkaan.   Olen

Valtuustopuheeni koskien ammattikoulusta valmistuneiden työllistymistä

Olemme monilla aloilla keskellä valtaisaa työvoimapulaa. Kun työpaikkoja etsii Oikotie -palvelusta yksinkertaisesti sijainnilla Vantaa, niitä löytyy tuhansia. Monet näistä ovat toisen asteen koulutuksesta valmistuville.   Miten voi olla mahdollista, että samaan aikaan osa valmistuneista nuorista ovat työttöminä vuosi valmistumisensa jälkeen? Selitys ei ole ainoastaan kohtaanto-ongelma. Tilastot kulkevat aina jälkijunassa, mutta viimeisimpien Vipusesta saatavien tilastoiden mukaan 17,4 % ammatillisen tutkinnon suorittaneista oli vuoden jälkeen pääsääntöisesti työttöminä. Tämä luku ei Variasta valmistuneiden keskuudessa ollut suinkaan parempi. Se oli hiukan valtakunnallista suurempi.   Yllätys ei ole, että työttömiä oli kaikilla aloilla. Variasta valmistuneiden lähihoitajien keskuudessa onneksi matala: hiukan yli 6 %. Toisaalta esimerkiksi logistiikka-alan perustutkinnon suorittaneiden keskuudessa pääsääntöisesti työttöminä oli yli 30 %. Vantaallahan on tuhansia varastoalan työpaikkoja s

Vantaa-Kerava: Hoitajat ilman palkkoja -mielikuva ei lisää hoitoalan vetovoimaa

 Lue kirjoitukseni Uudenmaan kokoomuksen sivuilta https://www.uudenmaankokoomus.fi/uutiset/2022/08/30/vantaa-kerava-hoitajat-ilman-palkkoja-mielikuva-ei-lisaa-hoitoalan-vetovoimaa/

Valtuustopuheeni koskien valtuustoaloitetta parkkipaikkojen saamiseksi Kivistön apteekin eteen

Oheisen puheen pidin kesäkuun Vantaan kaupunginvaltuustossa Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Kaupunginhallituksen käsittelyn aikana vastaus aloitteeseemme muuttui. Kiitos siitä! Vastauksessa nyt sanotaan: ”Lisäpysäköintipaikkoja on sen sijaan selvitetty Keimolantien varrelle.” ja ” Lisäpaikoille toteutettaisiin lyhytaikaista (10–15 minuutin) asiointipysäköintiä.” Vastauksessa edelleen huolettaa konditionaali ”toteutettaisiin”. Lisäksi Keimolantie on kilometrejä pitkä tie.   Jokin täsmennys apteekin läheisyydestä tässä olisi varmastikin ollut paikallaan.   Pitkät perustelut virkamiehen laatimassa vastauksessa olivat mielenkiintoisia. Nostan näistä muutaman: Aloitteeseen vastannut kertoo, että Safiirinaukiolla olleista pysäköintipaikoista tuli ”liikenneturvallisuutta koskevia kielteisiä palautteita. ” Safiiriaukioon liittyvät valitukset koskivat varmaan lähinnä siitä, että sinne ajettiin suojatietä pitkin. En ole missään muualla nähnyt moista ratkaisua.

Näkökulmia vantaalaiseen kotihoidontuen kuntalisään

Lokakuun kasvatuksen ja oppimisen lautakuntaan tuotiin esitys, jonka mukaan kodinhoitotuen kuntalisä lakkautettaisiin vuoden 2022 vuoden alusta. Tällä esityksellä tähdättiin kahden miljoonan euron vuosittaisiin säästöihin. Vantaalaisille lapsille on maksettu 160 euron kuntalisää aina siihen saakka kuin lapsi täyttää 1,5 vuotta. Asia tuotiin käsittelyyn jo nyt ennen talousarviopakettia, koska Kelalle olisi pitänyt saada tieto hyvissä ajoin ennen tuen lakkaamista. Lautakunta siirsi asian kuitenkin talousarvioneuvotteluihin. Jos päätös olisi tehty näin nopealla aikataululla, se olisi ollut hankalaa perheiden talouden suunnittelun suhteen: moni olisi ehkä jo ehtinyt kertoa työpaikallaan olevansa hoitovapaalla vuodenvaihteen yli ja talouden tasapainossa olisi huomioitu myös tuo kuntalisä. Tällä tavalla perheitä ei saa pettää. Perhevapaauudistus muuttaa vuoden 2022 elokuusta alkaen perheiden tuet.  Vanhempainrahaa saa pidemmän aikaa, ja se jaetaan huoltajien kesken tasapuolisemmin. Sitä

Katse Kivistön suuralueen tulevaisuuteen

Kivistön suuralue on pinta-alaltaan suurin Vantaan seitsemästä suuralueesta. Kivistö koostuu monesta pienemmästä alueesta, joilla kaikilla on oma identiteettinsä ja erityispiirteensä. Suuraluetta yhdistää luonnonläheisyys, rauhallisuus ja yhteisöllisyys. On aika saada myös Kivistön ääntä Vantaan valtuustoon. Kivistöläisen taiteilijan Outi Antilan teos, Junan tuomat Viime päivinä olen kierrellyt paljonkin Kivistöä ja keskustellut minulle entuudestaan vieraiden ihmisten kanssa. Olen oppinut paljon siitä, mitä ihmiset toivovat Kivistön kehittämiseltä. Kivistöläiset arvostavat luontoa. Erityisesti Kvartsijuonen asemakaava huolettaa monia, sillä sen alle jäävän metsän moni kivistöläinen kokee omalle viihtymiselleen tärkeäksi viheralueeksi. Asemakaavaehdotuksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2021. Sen jälkeen kaikilla vantaalaisilla on mahdollisuus jättää siitä virallinen muistutus. Kokemuksesta tiedän, että muistutuksilla on painoarvoa ja niitä kannattaa tehdä jokaisen, jota asia huolettaa