Siirry pääsisältöön

Valtuustopuheeni koskien ammattikoulusta valmistuneiden työllistymistä


 Olemme monilla aloilla keskellä valtaisaa työvoimapulaa. Kun työpaikkoja etsii Oikotie -palvelusta yksinkertaisesti sijainnilla Vantaa, niitä löytyy tuhansia. Monet näistä ovat toisen asteen koulutuksesta valmistuville.  Miten voi olla mahdollista, että samaan aikaan osa valmistuneista nuorista ovat työttöminä vuosi valmistumisensa jälkeen? Selitys ei ole ainoastaan kohtaanto-ongelma.

Tilastot kulkevat aina jälkijunassa, mutta viimeisimpien Vipusesta saatavien tilastoiden mukaan 17,4 % ammatillisen tutkinnon suorittaneista oli vuoden jälkeen pääsääntöisesti työttöminä. Tämä luku ei Variasta valmistuneiden keskuudessa ollut suinkaan parempi. Se oli hiukan valtakunnallista suurempi.  

Yllätys ei ole, että työttömiä oli kaikilla aloilla. Variasta valmistuneiden lähihoitajien keskuudessa onneksi matala: hiukan yli 6 %. Toisaalta esimerkiksi logistiikka-alan perustutkinnon suorittaneiden keskuudessa pääsääntöisesti työttöminä oli yli 30 %. Vantaallahan on tuhansia varastoalan työpaikkoja samaan aikaan vapaana.

Nopea työllistyminen on nuorelle tärkeää paitsi omien ansioiden takia myös siksi, jotta hän pääsee kokemaan osallisuutta yhteiskunnassa. Osallisuus on hyvinvoinnin lähtökohta. Vaihtoehtona osallisuudelle on osattomuus, jonka seurauksista meillä on käsityksiä, eivätkä ne usein ole yhteiskunnallekaan lainkaan edullisia.

Työllistynyt nuori on tuottava. Hän maksaa veroja. Työantaja tarvitsi työntekijän tuottaakseen enemmän. Työnantajakin maksaa veroja enemmän.

Valmistumisvaihe on nuorelle herkkä. Jos työpaikkaa ei ole saatu ennen valmistumista, nuori astuu tyhjän päälle. Silloin hän tarvitsee apua päästäkseen taas mukaan yhteiskuntaan. Äsken hän oli opiskelija, nyt hän on työtön.

Omassa lähipiirissäni, kun tätä vaihetta olen seurannut, apua ovat tarjonneet vanhemmat, vanhempien ystävät, naapurit, kummit ja ties ketkä. Kaikilla ei tällaisia tukiverkkoja ole.

TS-neuvottelutulokseen kirjattiin, että Varian yhteistyötä yritysten kanssa vahvistetaan, jotta oppi- sekä koulutussopimuspaikkoja saadaan lisättyä ja tähän voidaan kohdentaa kasvu- ja elinvoimaohjelmaan varattuja resursseja. Viisas kirjaus! Kun Varian yhteistyötä yritysten kanssa nyt vahvistetaan, toivon, että tämä yhteistyö vahvistaa myös Variasta valmistuvien tukea työllistymiseen.

Nostaisin vielä esiin, että ammattioppilaitos saa valtiolta enemmän vaikuttavuusrahoitusta valtiolta, jos sen valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet paremmin. Oppilaitosten kannattaa olla myös näistä rahoista kiinnostuneita, myös Varian. Muutenkin näkisin varsin toivottavana, että raja-aidat Varian ja työllisyyspalveluiden välillä olisivat mahdollisimman matalat.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Katse Kivistön suuralueen tulevaisuuteen

Kivistön suuralue on pinta-alaltaan suurin Vantaan seitsemästä suuralueesta. Kivistö koostuu monesta pienemmästä alueesta, joilla kaikilla on oma identiteettinsä ja erityispiirteensä. Suuraluetta yhdistää luonnonläheisyys, rauhallisuus ja yhteisöllisyys. On aika saada myös Kivistön ääntä Vantaan valtuustoon. Kivistöläisen taiteilijan Outi Antilan teos, Junan tuomat Viime päivinä olen kierrellyt paljonkin Kivistöä ja keskustellut minulle entuudestaan vieraiden ihmisten kanssa. Olen oppinut paljon siitä, mitä ihmiset toivovat Kivistön kehittämiseltä. Kivistöläiset arvostavat luontoa. Erityisesti Kvartsijuonen asemakaava huolettaa monia, sillä sen alle jäävän metsän moni kivistöläinen kokee omalle viihtymiselleen tärkeäksi viheralueeksi. Asemakaavaehdotuksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2021. Sen jälkeen kaikilla vantaalaisilla on mahdollisuus jättää siitä virallinen muistutus. Kokemuksesta tiedän, että muistutuksilla on painoarvoa ja niitä kannattaa tehdä jokaisen, jota asia huolettaa

Miten maisema muuttuu kirkon nurkilla?

Toukokuun alkupuolella Kivistön kirkon mailla alkoivat metsätyöt. Jo aiemmin tiedettiin, että maisema tulee muuttumaan, sillä alue on nyt kaavoitettu asuinalueeksi. Katselmuksessa selvisi, että tällä haavaa rakennetaan asuinalueen kunnallistekniikka: viemäröinti, hulevedet, sähköt ja kadut laitetaan kuntoon. Saamme alueelle pienen vesiaiheen ja puistopenkit. Viime talvena saimme nauttia varsin hyvästä latuverkostosta. Hiihtolatujen pohjat ovat työlistalla. Puita ei ole tarkoitus kaataa enää enempää. Ihmisiä huoletti ajankohta, sillä ajoitus osui lintujen pesintään. Silloin ei pitäisi metsätöitä tehdä. Vein kirkkoherralle viestin puiden kaadon epäonnistuneesta ajankohdan. Kirkkoherra oli asiasta pahoillaan. Alueella on tehty myös liito-oravahavainto. Vantaan ympäristökeskuksesta saatiin kuitenkin tieto, että metsikkö ei ole liito-oraalle soveltuva pesimäympäristö, vaikka se toki onkin liito-oravan liikkumisympäristöä. Hankkeesta ei siis ole vakavaa haittaa Kivistön liito-oraville. Talo

Näkökulmia vantaalaiseen kotihoidontuen kuntalisään

Lokakuun kasvatuksen ja oppimisen lautakuntaan tuotiin esitys, jonka mukaan kodinhoitotuen kuntalisä lakkautettaisiin vuoden 2022 vuoden alusta. Tällä esityksellä tähdättiin kahden miljoonan euron vuosittaisiin säästöihin. Vantaalaisille lapsille on maksettu 160 euron kuntalisää aina siihen saakka kuin lapsi täyttää 1,5 vuotta. Asia tuotiin käsittelyyn jo nyt ennen talousarviopakettia, koska Kelalle olisi pitänyt saada tieto hyvissä ajoin ennen tuen lakkaamista. Lautakunta siirsi asian kuitenkin talousarvioneuvotteluihin. Jos päätös olisi tehty näin nopealla aikataululla, se olisi ollut hankalaa perheiden talouden suunnittelun suhteen: moni olisi ehkä jo ehtinyt kertoa työpaikallaan olevansa hoitovapaalla vuodenvaihteen yli ja talouden tasapainossa olisi huomioitu myös tuo kuntalisä. Tällä tavalla perheitä ei saa pettää. Perhevapaauudistus muuttaa vuoden 2022 elokuusta alkaen perheiden tuet.  Vanhempainrahaa saa pidemmän aikaa, ja se jaetaan huoltajien kesken tasapuolisemmin. Sitä